Vilken sorts höna?

Här har bott Gotlandshöns, New Hampshire, blommehöns, cochin, barnevelder, dansk lant, isbar och engelska stridshöns.  Alla med sina specialiteter och personligheter och gemensamt för dem alla är att de är naturligt för dem att krafsa och sprätta i jorden för att hitta mat, dock irriterande när de kommer åt nyplanterade växter eller sprätter ut jord där det inte skall vara jord. Små hönssorter krafsar inte så effektivt, de större desto mer. Man kan stänga in dem i en hönsgård för att rädda trädgården. Hos oss får de gå fritt och vi har byggt galler* som vi lägger över de rabatter där hönorna är extra förtjusta i att rafsa runt. Har man olika rum i trädgården kan man bestämma vilket rum som hönsen har tillträde till. Stäng till med grindar och nät, häckar,  plank eller ett växthus. 

Ströet eller halmen som man har inne i hönshuset läggs i komposten och blir bra kompostjord till nästa år.